lãi suất libor

LIBOR được coi là tốc độ cho vay liên ngân hàng thấp nhất. Nó cũng là điểm chuẩn mà nhiều nhà môi giới sử dụng khi tính phí và lãi suất hàng ngày. Do đó, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giao dịch Forex. ICE LIBOR thực sự là từ viết tắt hoàn chỉnh của Tỷ giá được cung cấp liên ngân hàng liên lục địa Luân Đôn, do đó lý do nó rút ngắn và thường được gọi đơn giản là LIBOR.

LIBOR cho thấy những gì tiền lãi suất libor cần phải trả cho các ngân hàng nếu họ muốn có được tài trợ từ một ngân hàng khác. Nhiều hơn một LIBOR là bước chính trong việc tính lãi suất cho nhiều khoản vay khác nhau trong các thành phần khác nhau của trái đất. LIBOR thực sự là lãi suất liên ngân hàng quan trọng nhất và thường được sử dụng làm tỷ lệ tham chiếu cho các hợp đồng. Ngoài việc là một chuẩn mực cho các giao dịch quốc tế, nó còn giúp đánh giá tình trạng của hệ thống ngân hàng toàn cầu và đưa ra một cái nhìn tổng quan về triển vọng lãi suất trong tương lai. Có nhiều cách để xác định Libor hoặc áp dụng giá lãi suất.

Bởi vì các ngân hàng không thể vay lẫn nhau với giá bền vững, dòng tiền sẽ tăng lên. Ví dụ, mỗi ngân hàng cuối cùng phải có một người được nêu tên chịu trách nhiệm cho Libor, chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào. Một số ngân hàng lớn nhất cũng đang phải đối mặt với một cuộc thăm dò trên toàn thế giới về các cáo buộc họ thao túng các tiêu chuẩn ngoại hối để thu lợi nhuận bằng chi phí của khách hàng. Ngoài ra, họ có xu hướng cung cấp lãi suất tốt hơn cho người cao tuổi. Hơn nữa, các ngân hàng không nên mở rộng tất cả các loại hình tín dụng cho người dân để tạo điều kiện chuyển tiền theo chương trình. Theo quy định, vì là hệ thống dự trữ phân đoạn, nên ngân hàng nên có một số tiền cụ thể trong CB.

Một số ngân hàng cuối cùng có thể chỉ trả vài trăm triệu đô la. Họ phải có một lượng dự trữ nhất định để tiến hành kinh doanh. Các ngân hàng phải lưu giữ hồ sơ để họ có thể được các cơ quan quản lý kiểm toán nếu cần. Các ngân hàng trung ương có rất nhiều chức năng thông qua một quan điểm chính thức. Ngân hàng Trung ương có thể có một ảnh hưởng khác nhau đến nền kinh tế ở một số giai đoạn tăng trưởng tài chính, có hai hình thức chính sách tiền tệ.

Giá sẽ cần tăng sớm hay muộn. Kết quả là, tỷ lệ LIBOR bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, một số tỷ giá sẽ tiếp tục không được hỗ trợ bởi các giao dịch liên ngân hàng thực tế. Tìm ra những tài khoản thị trường tiền tệ hiện đang cung cấp tỷ giá lớn nhất là bước đầu tiên tuyệt vời.

Số lượng lãi suất tỷ lệ nghịch với mức độ vay, sau đó ảnh hưởng đến việc mở rộng kinh tế. Nếu mọi người nói về lãi suất, họ sẽ đề cập đến lãi suất danh nghĩa hoặc lãi suất thực tế. Các trường hợp lãi suất của cả hai quốc gia đi ngược chiều nhau thường tạo ra một số biến động lớn nhất của thị trường.

Lãi suất có tác động không nhỏ trong thị trường tiền tệ. Trong phần lớn các trường hợp, lãi suất được tính bởi ngân hàng có chức năng là lãi suất cơ bản cộng với một mức chênh lệch cụ thể. Giá lãi đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex. Họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong thị trường Forex. Giá lãi suất, hoặc hơn nữa, kỳ vọng về lãi suất trong tương lai, có thể là những điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group

Vinho Mesgold Enriver Pro ở việt nam
Top